Disclaimer

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Robertha Langenberg spant zich in om de informatie op deze website en de webpagina’s zorgvuldig tot stand te laten komen en bij te houden. Ondanks dat kan het mogelijk zijn dan de inhoud onvolledig of onjuist is. De informatie op de website is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  Robertha Langenberg is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door eventuele fouten of onjuistheden. De informatie op de website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht van de website berust bij Robertha Langenberg of bij derden die toestemming hebben verleend voor het plaatsen van (beeld)materiaal. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming door Robertha Langenberg.

Colofon